skip to Main Content
2015 Blir Ett Spännande Cykelår!

2015 blir ett spännande cykelår!

Här är en försmak på vad som är på gång!

FRAMKOMLIGHET
Östra Hamngatan, östra sidan, Kanaltorgsgatan–Kungsportsplatsen byggs om till cykelfartsgata.
Tidsplan: Hösten

Ny cykelvägvisning på västra och norra Hisingen. Med utbyggnaden täcks de övergripande cykelstråken i hela Göteborg av ny cykelvägvisning.
Tidsplan: Hösten

Förbättrad cykelvägvisning vid byggarbetsområden.
Tidsplan: Löpande

Nya cykelbanor på följande platser:
– Ellesbovägen, delen Kärra–Stora Mysternavägen
– Ellesbovägen, delen Stora Mysternavägen–Jordfallsvägen byggs delvis 2015 respektive 2016
– Tuvevägen, delen Norrleden–Kongahällavägen
– Gråbovägen, delen Angereds kyrka–Björsared
– Fräntorp/Östra Torpavägen ny cykelbana genom parken mellan Östra Torpavägen och Fräntorps Folkets Hus.
Tidsplan: Hösten

Redbergsvägen, delen Danska Vägen–Kobbarnas Väg: Pendlingscykelväg byggs ut med enkel/dubbelriktade cykelbanor + cykelfartsgator enligt nya cykelprogrammet. Utvärderingar ska göras. Tidsplan: Hösten

Olskroken, pendlingscykelväg separerad från gående byggs längs Martin Andersson Gata/E20 och knyts ihop med Redbergsvägen, enligt nya cykelprogrammet. Utvärderingar ska göras.
Tidsplan: Hösten

Mindre åtgärder:

Klippan/Novotel, breddning av övergripande gång- och cykelbana.
Tidsplan: Sommaren

Säröbanan/Per Hans väg, breddning och separering (gång och cykel) av övergripande gång- och cykelbana.
Tidsplan: Hösten

Billdalsvägen, Uggledal–Brottkärrsvägen, breddning och separering mellan gång och cykel.
Tidsplan: Hösten

TILLGÄNGLIGHET
300 nya cykelparkeringar på cirka 25 platser vid bland annat målpunkter enligt åtgärdslista.
Tidsplan: Hösten

Bygga ett cykelparkeringstorn på Drottningtorget.
Tidsplan: Hösten

Uppföra fem tillfälliga cykelparkeringar i centrum.
Tidsplan: Sommaren

Styr & Ställ-stationer på åtta nya platser.
Tidsplan: Våren

Öppna en elcykelpool med cyklar vid centralstationen och Lindholmen.
Tidsplan: Våren

Öppna en ellastcykelpool för boende i Kvillebäcken.
Tidsplan: Hösten

TRAFIKSÄKERHET
Trafiksäkerhetsåtgärd vid Munkebäcksmotet, bland annat förhöjd cykelpassage.
Tidsplan: Hösten

Trafiksäkerhetsåtgärd vid Transportgatan/Göpåsgatan, cykelpassage.
Tidsplan: Hösten

Trafiksäkerhetsåtgärd vid Kanaltorgsgatan/Norra Sjöfarten, förhöjd cykelpassage m m.
Tidsplan: Hösten

Sommarvädersgatan, bland annat ombyggnad cykelbana på cirka 40 meter.
Tidsplan: Hösten

Bassåsvägen vid Brottkärrsvägen, ny cykelbaneanslutning som bland annat skolbarn kommer att ha glädje av.
Tidsplan: Hösten

Tunnlandsgatan, Kapplandsgatan–Riksdalersgatan, nya cykelfält.
Tidsplan: Hösten

TRYGGHET
Ny cykelbanebelysning planeras från Agnesbergsmotet längs väg 45 in mot centrum.

STANDARD
Förstärkt vinterväghållning, sopsalta fler prioriterade cykelbanor.
Tidsplan: Vintern

Förstärkt vinterväghållning, fler cykelbanor saltas för att få ”svarta cykelbanor”.
Tidsplan: Vintern

Ta upp flis på de ”svarta cykelbanorna” när vädret säger att det är torrt och klart mer än fem dagar på raken.
Tidsplan: Vintern

Sandupptagningen på våren tidigareläggs till 15/4 på hela cykelnätet.
Tidsplan: Våren

Vårstäda körbanorna tidigt på stora leder där cykelvägar ligger väldigt nära för att minska damm.
Tidsplan: Våren

KOMMUNIKATION
Driva utmärkelsen cykelvänlig arbetsplats.
Tidsplan: Start februari, final i september

Utveckla cykelkartan till att även visa olika typer av cykling som till exempel motionscykling, cykelturer för barn och natursköna rutter.
Tidsplan: Höst

Ta fram en digital karta som visar satsningarna på cykel.
Tidsplan: Höst

Utveckla appen Cykelstaden vidare.
Tidsplan: Löpande

CYKEL I BYGGSKEDE
Arbeta för att öka framkomligheten för cyklister i byggarbetsområden, till exempel genom ökade bredder och jämnare underlag.
Tidsplan: Löpande

Utreda möjligheten att prioritera cyklister på strategiska platser genom att till exempel att omvandla ett bilkörfält till cykelbana.
Tidsplan: Löpande

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER FRÅN CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015-2025
Arbeta med genomförandet av det nya cykelprogrammet, bland annat ta fram nya riktlinjer och utformningsprinciper.
Tidsplan: Löpande

Utveckla och testa metoder för uppföljning och kvalitetssäkring enligt det nya cykelprogrammet.
Tidsplan: Löpande

Öka kunskapen på trafikkontoret om hur Göteborgs ska bli en attraktiv cykelstad.
Tidsplan: Löpande

Back To Top