Banner Handlingsplan 2015

2015 blir ett spännande cykelår!

Här är en försmak på vad som är på gång!

FRAMKOMLIGHET
Östra Hamngatan, östra sidan, Kanaltorgsgatan–Kungsportsplatsen byggs om till cykelfartsgata.
Tidsplan: Hösten

Ny cykelvägvisning på västra och norra Hisingen. Med utbyggnaden täcks de övergripande cykelstråken i hela Göteborg av ny cykelvägvisning.
Tidsplan: Hösten

Förbättrad cykelvägvisning vid byggarbetsområden.
Tidsplan: Löpande

Nya cykelbanor på följande platser:
– Ellesbovägen, delen Kärra–Stora Mysternavägen
– Ellesbovägen, delen Stora Mysternavägen–Jordfallsvägen byggs delvis 2015 respektive 2016
– Tuvevägen, delen Norrleden–Kongahällavägen
– Gråbovägen, delen Angereds kyrka–Björsared
– Fräntorp/Östra Torpavägen ny cykelbana genom parken mellan Östra Torpavägen och Fräntorps Folkets Hus.
Tidsplan: Hösten

Redbergsvägen, delen Danska Vägen–Kobbarnas Väg: Pendlingscykelväg byggs ut med enkel/dubbelriktade cykelbanor + cykelfartsgator enligt nya cykelprogrammet. Utvärderingar ska göras. Tidsplan: Hösten

Olskroken, pendlingscykelväg separerad från gående byggs längs Martin Andersson Gata/E20 och knyts ihop med Redbergsvägen, enligt nya cykelprogrammet. Utvärderingar ska göras.
Tidsplan: Hösten

Mindre åtgärder:

Klippan/Novotel, breddning av övergripande gång- och cykelbana.
Tidsplan: Sommaren

Säröbanan/Per Hans väg, breddning och separering (gång och cykel) av övergripande gång- och cykelbana.
Tidsplan: Hösten

Billdalsvägen, Uggledal–Brottkärrsvägen, breddning och separering mellan gång och cykel.
Tidsplan: Hösten

TILLGÄNGLIGHET
300 nya cykelparkeringar på cirka 25 platser vid bland annat målpunkter enligt åtgärdslista.
Tidsplan: Hösten

Bygga ett cykelparkeringstorn på Drottningtorget.
Tidsplan: Hösten

Uppföra fem tillfälliga cykelparkeringar i centrum.
Tidsplan: Sommaren

Styr & Ställ-stationer på åtta nya platser.
Tidsplan: Våren

Öppna en elcykelpool med cyklar vid centralstationen och Lindholmen.
Tidsplan: Våren

Öppna en ellastcykelpool för boende i Kvillebäcken.
Tidsplan: Hösten

TRAFIKSÄKERHET
Trafiksäkerhetsåtgärd vid Munkebäcksmotet, bland annat förhöjd cykelpassage.
Tidsplan: Hösten

Trafiksäkerhetsåtgärd vid Transportgatan/Göpåsgatan, cykelpassage.
Tidsplan: Hösten

Trafiksäkerhetsåtgärd vid Kanaltorgsgatan/Norra Sjöfarten, förhöjd cykelpassage m m.
Tidsplan: Hösten

Sommarvädersgatan, bland annat ombyggnad cykelbana på cirka 40 meter.
Tidsplan: Hösten

Bassåsvägen vid Brottkärrsvägen, ny cykelbaneanslutning som bland annat skolbarn kommer att ha glädje av.
Tidsplan: Hösten

Tunnlandsgatan, Kapplandsgatan–Riksdalersgatan, nya cykelfält.
Tidsplan: Hösten

TRYGGHET
Ny cykelbanebelysning planeras från Agnesbergsmotet längs väg 45 in mot centrum.

STANDARD
Förstärkt vinterväghållning, sopsalta fler prioriterade cykelbanor.
Tidsplan: Vintern

Förstärkt vinterväghållning, fler cykelbanor saltas för att få ”svarta cykelbanor”.
Tidsplan: Vintern

Ta upp flis på de ”svarta cykelbanorna” när vädret säger att det är torrt och klart mer än fem dagar på raken.
Tidsplan: Vintern

Sandupptagningen på våren tidigareläggs till 15/4 på hela cykelnätet.
Tidsplan: Våren

Vårstäda körbanorna tidigt på stora leder där cykelvägar ligger väldigt nära för att minska damm.
Tidsplan: Våren

KOMMUNIKATION
Driva utmärkelsen cykelvänlig arbetsplats.
Tidsplan: Start februari, final i september

Utveckla cykelkartan till att även visa olika typer av cykling som till exempel motionscykling, cykelturer för barn och natursköna rutter.
Tidsplan: Höst

Ta fram en digital karta som visar satsningarna på cykel.
Tidsplan: Höst

Utveckla appen Cykelstaden vidare.
Tidsplan: Löpande

CYKEL I BYGGSKEDE
Arbeta för att öka framkomligheten för cyklister i byggarbetsområden, till exempel genom ökade bredder och jämnare underlag.
Tidsplan: Löpande

Utreda möjligheten att prioritera cyklister på strategiska platser genom att till exempel att omvandla ett bilkörfält till cykelbana.
Tidsplan: Löpande

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER FRÅN CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015-2025
Arbeta med genomförandet av det nya cykelprogrammet, bland annat ta fram nya riktlinjer och utformningsprinciper.
Tidsplan: Löpande

Utveckla och testa metoder för uppföljning och kvalitetssäkring enligt det nya cykelprogrammet.
Tidsplan: Löpande

Öka kunskapen på trafikkontoret om hur Göteborgs ska bli en attraktiv cykelstad.
Tidsplan: Löpande

Sök