skip to Main Content
Badhuslänken äntligen Invigd

Badhuslänken äntligen invigd

Badhuslänken är invigd! Resan mellan Brunnsparken och Järntorget blir fyra minuter snabbare när linjerna 1 och 9 dras om för att gå via Stenpiren. Först ut på det nya spåret var Spårvagnssällskapet Ringlinjens anrika gamla vagnar. (Illustration: SWECO)

Stenpirens resecentrum håller på att byggas och kommer att stå klart i början av 2016. Det blir en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken i centrala Göteborg där resenärerna enkelt kan byta mellan spårvagn, buss och båt.

I Göteborgs stads vision för Skeppsbron kommer området att bli göteborgarnas nya mötesplats vid älven, i direkt anslutning till Göteborgs innerstad och med färjeförbindelse till Hisingen. I nuläget pågår mycket arbete i projekt Skeppsbron för att förändra området, rivna kvarter bebyggs med nya kvarter för bostäder och olika verksamheter, kajen flyttas ut och pirar och bryggor kan komma att byggas i Göta Älv.

Resecentrum med solpaneler och uteservering
Tanken med Stenpiren resecentrum är att skapa en attraktiv och väl fungerande knutpunkt och terminalbyggnad. Resecentrum kommer att innehålla vänthall för resenärer samt utrymmen för kommersiell verksamhet. Taket kommer att förses med solpaneler för delvis egenproducerad el. Flytbrygga för färjetrafiken kommer att uppföras i anslutning till resecentrum och mot kajen utanför finns planer på uteservering. Resecentrum blir en avkopplande mötesplats för resenärer och människor i närheten och samtidigt ett nav för byten mellan spårvagn, buss och färja.

Så här såg det ut när Ringlinjen körde förbi Lilla torget, i samband med invigningen av Badhuslänken.

Foto: Peter Näslund

Foto: Peter Näslund

Back To Top