skip to Main Content
Barn Mår Bättre Utan Skjuts

Barn mår bättre utan skjuts

Barn mår bättre och presterar bättre i skolan när de får gå, cykla eller åka buss till skolan – det visar en ny doktorsavhandling. Trots detta väljer allt fler föräldrar att skjutsa sina barn med bil – oavsett om avståndet är kort eller långt. 

– Föräldrar väljer bil av praktiska skäl. Till skillnad från föräldrar i andra länder så anser många svenska föräldrar att vägen till skolan är trygg och lämplig för barn att färdas på självständigt. Ändå väljer de bilen. Det är en bekymmersam utveckling och jag hoppas att min forskning kan bidra till att motivera till en förändring, säger Jessica Westman, doktor i psykologi vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, som står bakom avhandlingen.

Läs mer om …

Doktorsavhandlingen som visar att barn mår bra av att ta sig till skolan på egen hand

Göteborgs stads arbete för att skapa trygga skolvägar för barn

Låt gå – en inspirationsfilm för föräldrar

Back To Top