skip to Main Content

Bil

Göteborg har stora problem med luftföroreningar. Biltrafiken är det överlägset största orsaken – cirka 90 procent av de luftföroreningar vi utsätts för kommer från trafiken. Förutom att påverka luftkvaliteten skapar bilarna i staden trängsel. Därför arbetar staden för att få fler att välja en miljöanpassad bil och inte minst att välja alternativa sätt att resa när så är möjligt. Konkreta sätt att minska miljöpåverkan är till exempel är att dela bil med andra i en bilpool.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Back To Top