skip to Main Content

Cykel

I Göteborg cyklar runt 100 000 människor – varje dygn! Det innebär att ungefär 7 procent av alla resor som sker i staden, sker med cykel. Ökad cykling är bra för staden och för stadslivet. Cyklister skapar liv och rörelse i stadsrummet och bidrar till en attraktiv stadsmiljö. I en tät stad är cykel ett snabbt sätt att förflytta sig. Cykeln tar liten plats, bullrar inte och försämrar inte luftens kvalitet. När fler väljer cykel för sina resor minskar belastningen på vägnätet och på kollektivtrafiken, vilket gynnar alla trafikanter. För den som cyklar har cyklingen dessutom positiva effekter i form av förbättrad hälsa och ökat välbefinnande.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

Säkrare Cykelbanor I Vinter

Säkrare cykelbanor i vinter

Grattis alla vintercyklister! Nu tar vi nya grepp för att hålla Göteborgs cykelbanor halkfria i vinter. Sopsaltningen fortsätter och vi kommer att sköta flera…

Läs mer
Back To Top
Close search
Sök