skip to Main Content
41 Av Fjolårets Cykelåtgärder

41 av fjolårets cykelåtgärder

  • Cykel

Kartan är interaktiv. Klicka på markörerna för att få visa information om respektive åtgärd. Du kan även zooma med scrollhjulet och klicka och dra för att utforska kartan.

Det är mycket begärt av stadens cyklister att man ska notera allt som görs för att underlätta cyklandet i staden. Men om du är nyfiken på vad som hänt det senaste året har vi för enkelhetens skull gjort en sammanställning av de 41 mest framträdande åtgärderna under 2014.

I kartan nedan får du en överblick över små som stora förbättringar som gjorts. Visste du till exempel att det numera är cykelfartsgata på västra sidan mellan Lilla Bommen och Kungsportsplatsen? Det innebär att alla som kör här måste anpassa hastigheten efter cyklisterna. Vi har också byggt cykelbanor som bättre separerar gående från cyklister, byggt 500 nya cykelställ och breddat korsningar. Bland mycket annat. Vår uppgift är ju att göra stadens alla stråk så välkomnande att du får anledning att välja cykeln oftare.

Back To Top