skip to Main Content
Cykelbanenätet Byggs Ut

Cykelbanenätet byggs ut

PRESSMEDDELANDE

Fyra nya sträckningar klara utanför centrum

Nu blir det ännu enklare att pendla hållbart mellan Göteborgs centrum och stadens utkanter. Fyra utbyggda cykel- och gångbanor i Mysterna, Säve, Hovås och Billdal är klara och redo att användas. Fler utbyggnader är på gång under nästa år.

– Att kunna ta cykeln även längre sträckor utanför innerstaden är en viktig del när vi bygger en hållbar stad för framtiden. Separerade cykel- och gångbanor gör även att säkerheten höjs och tryggheten blir större, inte minst för våra barn som tar sig till och från skolan, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad trafikkontoret.

Säker skolväg

Arbetet med att uppdatera och bygga nya cykel- och gångbanor utanför centrum har pågått en längre tid. Med de fyra sträckor som nu är klara kan fler göteborgare på ett enkelt och smidigt sätt ta cykeln in till och ut från innerstaden. Dessutom kan många skolbarn ta sig till och från sin skola på ett säkrare sätt.

– Vi vet att många göteborgare och boende lite utanför staden har efterfrågat bättre cykel- och gångbanor även utanför stadens centrum. Det här arbetet är ett led i att tillmötesgå de önskemål som har kommit in från invånarna, säger Eva Eriksson.

Hela vägen Kungälv–Göteborg

I Mysterna är cykelbanan byggd så att invånarna bland annat kan cykla på egen bana till Kärra via Ellesbovägen och Göteborgs centrum. Under nästa år kommer trafikkontoret att bygga ut ännu mer av sträckan så att Kungälvsborna kan cykla mellan hemstaden och Göteborg på en separat gång- och cykelbana.
Säveborna har fått en helt ny gång- och cykelbanesträcka på Tuvevägen mellan Kongahällavägen (Bärby) och Hisingsleden.

En breddning av den befintliga övergripande gång- och cykelbanan på Billdalsvägen, mellan Äsebackevägen och Brottkärrsvägen, är också färdig. Gående, varav många skolbarn, har nu fått en separat del för gångbana och cyklisterna har fått en dubbelriktad separat cykelbana.

Separata banor hela vägen från Särö

Trafikkontoret har även byggt klart breddningen av Säröbanans övergripande gång- och cykelbana vid Per Hans Väg i Hovås. Här fanns tidigare en cirka 150 meter lång ”midja” där gående och cyklister fick samsas om utrymmet. Breddningen innebär att gående och cyklister nu har separata banor.

– Jag är övertygad om att de nya cykelbanorna och utbyggnaderna kommer att underlätta en del för de pendlare som tidigare har velat ta cykeln till jobbet men som inte har kunnat göra det på grund av otillräckliga cykelbanor. Att de nya sträckorna är separerade för gång- och cykeltrafik är en viktig faktor när det gäller säkerheten. Och nu fortsätter arbetet med fler utbyggnader, bland annat på Ellesbovägen sträckan Kungälv-Mysterna, säger Eva Eriksson.

De nya och utbyggda gång- och cykelsträckorna:

– Utbyggnad Ellesbovägen sträckan Stora Mysternavägen-Kärra.
– Ny sträcka Tuvevägen-Kongahällavägen-Hisingsleden.
– Utbyggnad Säröbanans gång- och cykelbana vid Per Hans Väg i Hovås.
– Utbyggnad Billdalsvägen på sträckan Äsebackevägen – Brottkärrsvägen.

För mer information, kontakta:
Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad trafikkontoret, 031-368 26 64

Förmedling av kontakter:
Alexandra Wattwil, pressansvarig, Göteborgs Stad trafikkontoret, 031-368 23 09, eller 0703-70 72 09

Back To Top