skip to Main Content
Cykelfrukost Och Glada Miner Längs Delsjövägen

Cykelfrukost och glada miner längs Delsjövägen

I går bjöd Göteborgs stad trafikkontoret 450 cyklister på frukost på Delsjövägen mellan klockan 06.30 och 08.30.

Många glada miner lyste upp den gråa och småregniga morgonen. Peter från Pling Transport smorde kedjor och bjöd på annan enklare cykelservice, medan trafikkontorets personal delade ut frukostpåsar och berättade om kommande projekt på cykelvägen längs Delsjövägen.

Som tack fick vi många bra förslag och synpunkter, till exempel:

• Varför bygger ni om den här cykelvägen? Den är bra, det finns andra som är sämre.
• Bra att cykelvägnätet byggs ut, det är trångt på flera ställen, särskilt i korsningar.
• Bättre beläggning vore önskvärt.
• Trafikljusen synkar illa. Det är grönt för gående men rött för cyklister och vice versa.
• Ge cyklister mer grön våg.
• Vissa cykelbanor slutar tvärt, det skulle vara bra att bygga ihop nätet.

Så här ser trafikkontorets plan ut för utbyggnad av cykelvägnätet i Göteborg under det närmaste året:

Vi fortsätter att bygga ut och modernisera cykelvägarna i Göteborg, bland annat alltså längs Delsjövägen ingår. Under hösten börjar vi med sträckan Virginsgatan–Storatorpsvägen. 2018 fortsätter vi med sträckan Alfred Vigelius väg–Sankt Sigfrids plan, där standarden höjs till pendlingscykelnät (bredare och tydligt avskilda från gångtrafik).
Göteborgs första cykelöverfarter ska byggas vid Olbergsgatan och Töpelsgatan.
Vid korsningen på Virginsgatan ska en cykelservicestation installeras. Där kommer du att kunna pumpa, rengöra och meka med din cykel och dessutom fylla på vattenflaskan.
Under byggtiden kommer cyklister och gående att ledas om via parallellgator.

Felanmäl i appen Cykelstaden
Om du upptäcker fel på någon cykel- eller gångväg kan du göra en felanmälan i appen Cykelstaden, direkt på platsen. Du kan även göra en felanmälan hos kontaktcenter: tel 031-365 00 00, goteborg@goteborg.se

Back To Top