skip to Main Content
Cykelprogram För Göteborg 2015-2025

Cykelprogram för Göteborg 2015-2025

Det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla i Göteborg och antalet cykelresor ska tredubblas till 2025 jämfört med 2011. Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025, beskriver hur Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad.

Programmet är en konkretisering av stadens trafikstrategi och beskriver hur cyklingen ska bli attraktiv och ett konkurrenskraftigt färdmedel.

– Målet att tredubbla cykelresorna till år 2025 är ambitiöst, men inte alls omöjligt. Vi har redan sett en ökning av cykelresorna med 26 procent från 2011. Det är ett stort steg på vägen till att bli en riktigt hållbar och attraktiv stad, säger Malin Månsson, cykelplanerare, Göteborgs Stad Trafikkontoret.

Ta del av Cykelprogrammet här.

Back To Top