skip to Main Content
Cykelsäsongen Snart Här – Här är Satsningarna Under året

Cykelsäsongen snart här – här är satsningarna under året

PRESSMEDDELANDE

Ett dussintal nya eller uppdaterade cykelbanor, hundratals nya cykelplatser och en stor satsning på säkerhet i trafiken i form av passager och övergångar. Cykelsäsongen är snart igång på allvar och trafikkontoret presenterar nu nya insatser i handlingsplanen för cykel 2016.

 – För att underlätta cyklingen i stan kommer vi även att utveckla flera nyheter i vår app Cykelstaden. Bland annat ska man lätt kunna se var det är störningar i trafiken, säger Malin Månsson, cykelstrateg vid trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Under året kommer staden att ta fram ett regelverk för hur cykeltrafik ska hanteras i byggskeden samt riktlinjer för genomförande av cykelöverfarter och cykelpassager, enligt de nya statliga reglerna.

– De nya cykelöverfarterna ska öka trafiksäkerheten och tydliggöra vilka regler som gäller, samtidigt som cyklister får bättre framkomlighet, säger Malin Månsson.

Mer Styr & Ställ

Staden fortsätter även att bygga och utöka Styr & Ställ-stationer runtom i staden. Konceptet har stadigt ökat i popularitet under åren och en ny station planeras på Stenpiren. Samtidigt kommer befintliga stationer att kompletteras med cirka 300 nya cykelplatser.

I takt med att fler och fler göteborgare tar cykeln, görs ett flertal specifika cykelsatsningar. Ett cykelparkeringstorn med plats för 150 cyklar kommer att byggas på Drottningtorget och cirka 400 vanliga cykelparkeringar planeras. Dessutom kommer det att byggas nya cykelparkeringar vid tio skolor i staden och vid flera hållplatser.

Cykelvänliga arbetsplatser uppmuntras

Cykelvänlig arbetsplats återkommer också under året. Utmärkelsen uppmuntrar arbetsplatser att göra det lätt för medarbetarna att ta cykeln till jobbet och är en del trafikkontorets arbete för att göra Göteborg till en riktigt bra cykelstad. Det är fjärde året i rad som Cykelvänlig arbetsplats anordnas.


Satsningar 2016:

Byggnation/kvalitetshöjning av cykelbanor, enligt det nya cykelprogrammet:

 • Fräntorp/Östra Torpavägen: Ny cykelbana genom parken mellan Östra Torpavägen och Fräntorps Folkets Hus.
 • Redbergsvägen, delen Danska Vägen-Kobbarnas väg: Fortsatt utbyggnad av pendlingscykelväg med enkel- och dubbelriktade cykelbanor och cykelfartsgator.
 • Olskroken: Pendlingscykelväg separerad från gående byggs längs Martin Anderssons gata/E20 och knyts ihop med Redbergsvägen.
 • Delsjövägen: Uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
 • Munkebäcksgatan, delen Virginsgatan-Bromeliusgatan: Uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
 • Härlandavägen/Torpagatan, delen Örngatan-Munkebäcksgatan: Uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
 • Torpagatan, delen Munkebäcksgatan-Rosendalsgatan: Uppgradering av den norra cykelbanan till pendlingscykelbana. Även på den södra cykelbanan kommer förbättringsåtgärder att utföras.
 • Toredalsgatan, delen Hjalmar Brantingsgatan-Toleredsgatan: Utbyggnad med enkelriktade cykelbanor.
 • Otto Elanders gata/Jolengatan: Samarbetsprojekt mellan Göteborg och Mölndal för att skapa en gång- och cykelbaneförbindelse över kommungränsen.

 

Cykelbanebelysning:

 • Gråbovägen mellan Gunnilse Granväg och Björsared samt på en sträcka utmed E20 mellan Storkgatan och Martin Anderssons gata.

 

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet:

 • Domarringsgatan/Kongahällavägen: Förhöjd gång- och cykelpassage.
 • Plejadgatan/Ceresgatan: Förhöjd gång- och cykelpassage.
 • Godhemsgatan, delen Ekedalsgatan-Slottsskogsgatan: Byggnation av kort enkelriktad cykelbana.
 • Gustaf Larssons väg (Volvo) – förbättring av gång- och cykelpassage.
 • Sommarvädersgatan, södra delen: Byggnation av tre förhöjda gång- och cykelpassager.
 • Gamla Ceresgatan: Byggnation av ny cykelanslutning till Ceresgatans cykelbana.
 • Minelundsgatan/Generatorsgatan (Hornbach): Byggnation av förhöjd gång- och cykelpassage.
 • Långströmsgatan/Prosten Ahlbergs gata: Byggnation av ny cykelpassage.
 • Lindholmsallén: Ombyggnad för bättre dragning av cykelbana vid trappor.
 • Smörgatan, nordöstra delen: Byggnation av vägbula där det övergripande cykelstråket går i blandtrafik.
 • Tolvskillingsgatan vid Högsbohöjdsmotet: Byggnation av två väggbulor där det övergripande cykelstråket går i blandtrafik.

 

Läs mer i trafikkontorets handlingsplan för cykel 2016 på För liv och rörelse.

För mer information, kontakta:
Malin Månsson, cykelstrateg, trafikkontoret, 031-368 26 07

Förmedling av kontakter:
Alexandra Wattwil, pressansvarig, trafikkontoret, 031- 368 23 09 eller 0703-70 72 09

Back To Top