skip to Main Content
Cykla åt Båda Hållen – Nu Tillåtet På Fler Ställen I Staden

Cykla åt båda hållen – nu tillåtet på fler ställen i staden

Fler tar till tramporna och styret. Under första kvartalet 2014 ökade cyklandet i Göteborg med 32 procent. jämfört med första kvartalet 2013. För att underlätta framkomligheten för den allt större skaran cyklister utökas nu möjligheten att cykla mot påbjuden färdriktning på flera ställen i staden.

– Det känns jätteroligt att vi ser en sådan här stor ökning jämfört med förra året. Att vi nu utökar antalet sträckor där cyklister får cykla i dubbel färdriktning är en satsning helt i linje med vårt kontinuerliga arbete med att göra Göteborg till en attraktiv cykelstad, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator på trafikkontoret i Göteborg.

Ändringen innebär att det på de särskilda gatusträckorna blir tillåtet för cyklister att cykla i båda färdriktningarna medan bilar endast får köra i en riktning. Sedan tidigare finns denna möjlighet på 180 sträckor i Göteborg.

Den 24 april klockan 01.00 reglerades följande sträckor om från ”enkelriktad” till ”förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped”.

· Fjärde Långgatan delen Linnégatan – Värmlandsgatan
· Frigångsgatan delen Landsvägsgatan – Linnégatan
· Lyckans Väg delen Viktor Rydbergsgatan – Olof Wijksgatan

För mer information, kontakta:
Lars-Erik Lundin, trafikplanerare, trafikkontoret, 031-368 25 75
Eva Eriksson, markandskoordinator, trafikkontoret 031-368 26 64

Förmedling av kontakter:
Lena Johansson, informationschef Göteborgs Stad trafikkontoret 0703-43 12 55

Back To Top