skip to Main Content
Cyklar Du I Göteborg? Vi Behöver Din Hjälp!

Cyklar du i Göteborg? Vi behöver din hjälp!

Vill du bidra med värdefull information om cykling och cykeltrafik i vardagslivet? I forskningsprojektet Samla cykeldata kan du vara med att bidra genom att samla in resdata med din smartphone. Insamlad data kan sedan används som underlag vid planeringen av framtidens samhälle. Läs mer och anmäl ditt intresse på samlacykeldata.nu. Forskningsprojektet finansieras av Trafikverket.

Back To Top