skip to Main Content
Cyklar Tar över Bilparkeringar

Cyklar tar över bilparkeringar

Trafikkontoret har placerat ut fem ”cykelbilar” på stan – cykelställ som är designade som bilar och får plats i en parkeringsruta.

Symboliken är tydlig: På det utrymme som en bil (med en förare i) kräver, får minst tio cyklar (tio förare) plats. Dessutom ökar säkerheten eftersom parkerade cyklar inte skymmer sikten på samma sätt som parkerade bilar.

Back To Top