skip to Main Content
Cyklist – Då Har Du Väjningsplikt

Cyklist – då har du väjningsplikt

  • Cykel

Vanlig korsning, cykelpassage eller cykelöverfart – vem har väjningsplikt när en cykelbana och en väg möts?
Nu reder vi ut begreppen – men kom ihåg att sunt förnuft och säkerhetstänkande alltid är viktigt att ha med sig.

Kortfattat gäller följande:

  • I en vanlig korsning gäller vanlig väjningsplikt för alla trafikanter som kommer på vägen, bilister och cyklister.
  • Vid en cykelpassage (markerad till vänster i bilden ovan) gäller att alla fordonsförare ska anpassa hastigheten, uppmärksamma och visa hänsyn till andra trafikanter. Cyklisten har väjningsplikt, men bilisten ska anpassa hastigheten för att inte orsaka fara för cyklister som precis är på väg ut eller är ute på cykelpassagen.
  • Om cykelpassagen är bevakad med till exempel trafikljus ska ljussignalerna följas, vilket innebär att cyklister har företräde när de har grönt ljus.
  • Vid en cykelöverfart (markerad till höger i bilden ovan) gäller också att alla fordonsförare ska vara uppmärksamma och visa hänsyn gentemot andra trafikanter. Bilisten har väjningsplikt.

Cykelbanereglerna gäller cykel och andra fordon som framförs på cykelbanor, som moped klass II, elrullstol och liknande.

Den här informationsfilmen visar tydligt hur de olika reglerna ska tillämpas.

Kom ihåg – med god trafikintelligens (TQ) ökar säkerheten.

Back To Top