skip to Main Content
Cyklister Får Företräde, I Vissa Fall

Cyklister får företräde, i vissa fall

  • Cykel

Sedan den 1 september 2014 gäller nya regler för väjningsplikt där cykelbanor korsar vanliga vägar.

Numera finns det två olika typer av korsningar för cyklar, cykelpassager respektive cykelöverfarter.

För cykelpassager gäller de gamla reglerna, det vill säga att cyklister ska lämna företräde för biltrafik. Dessa märks ut med vita ”sockerbitar”. Här skärps lagen genom att cyklister är skyldiga att sakta in och endast korsa om det kan ske utan risk.

Cykelöverfarter är en ny typ av korsning, där bilister ska lämna företräde för cykeltrafik. Dessa märks ut med ”sockerbitar” och ”hajtänder”. Dessutom kompletteras överfarterna med vägmärken. Även när det gäller överfarter ska cyklisterna ta hänsyn till biltrafikens avstånd och hastighet och inte kasta sig ut i korsningen. Ganska självklart egentligen, eftersom bilar är hårda och cyklister är mjuka!

Cykelbana

Tanken bakom nyordningen är att underlätta framkomligheten för cyklister. Det finns säkert anledning att ändå vara försiktig, tills de nya reglerna har ”satt sig”.

Cykel

En annan nyhet är att cyklar med mer än två hjul och tvåhjuliga cyklar med kärra eller sidovagn får framföras på körbanan i stället för cykelbanan. Som nämnts i ett annat inlägg får dessutom numera barn till och med året de fyller åtta år cykla på trottoaren om det inte finns cykelbana.

Back To Top