skip to Main Content
Dialog Med Hushåll För Minskad Bilpendling!

Dialog med hushåll för minskad bilpendling!

Göteborgs stad, i samverkan med flera andra lokala och regionala aktörer, har genomfört en stor intervjuundersökning med bilpendlare. 11 000 personer i  Göteborg med omnejd har blivit uppringda och fått svara på frågor om resvanor. I samband med intervjun fick bilpendlarna också information om alternativa sätt att resa.

Sedan den första intervjun gjordes har uppföljande samtal skett, efter sex och tolv månader. Under den här tiden har något fler börjat välja bort bilen, framför allt till förmån för kollektivtrafik.

Läs mer här.

Back To Top