skip to Main Content
Dialog På Järntorget 18-19 Juni, Kl 15-19!

Dialog på Järntorget 18-19 juni, kl 15-19!

I samband med att Götatunneln enkelriktas har vi vårt dialoghus på plats på Järntorget. Där träffar du representanter från Trafik Göteborg, Göteborgs Stad trafikkontoret och Västtrafik.

Välkommen att titta in!

 

Trafik Göteborg hittar du det mesta om trafiken i Göteborgsregionen – från nutid till framtid. Allt om Götatunnelns enkelriktning hittar du på här.

Back To Top