skip to Main Content
Dieselbilar Ett Miljöproblem

Dieselbilar ett miljöproblem

  • Bil

Andelen dieselbilar i Sverige har under den senaste tioårsperioden ökat från 5 till 24 procent, men luftkvaliteten gällande kvävedioxid har inte förbättrats under samma tidsperiod.

Utsläppen har minskat vad gäller koldioxid, men samma förbättring har inte kunnat påvisas vad gäller kvävedioxid – och det är tvärtemot vad myndigheterna hade väntat sig. Tre forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet skriver på DN Debatt (25/11 -14), att en starkt bidragande orsak är att nya dieseldrivna personbilar släpper ut i genomsnitt sju gånger så mycket kväveoxider när de körs ute på vägarna jämfört med vad de gör i laboratorietester.
Flera andra länder och städer har en betydligt ambitiösare luftkvalitetsagenda än Sverige, skriver forskarna. Till exempel införde Tyskland 2007 miljözoner för personbilar för att minska partikel- och kväveoxidutsläppen från dieselbilar. London planerar att från år 2020 stänga ute dieselbilar med lägre miljöklassning genom att införa en ”ultra low emission zone”.
I sin debattartikel uppger de tre forskarna att Sverige bör vidta skarpa åtgärder, annars hotar sämre stadsluft och EU-böter. De föreslår dels att effektiva miljözonsregler utvecklas, som ska ge ambitiösa städer möjligheter att ställa tuffare krav på vilka fordon som får köras inne i tätorten, och dels att definitionen av miljöfordon skärps.

(Bilen på bilden har inget med texten att göra)

Back To Top