skip to Main Content

En satsning som öppnar för framtiden

Den här filmen presenterar det Västsvenska paketet i ett lite större perspektiv.

Information om Västsvenska paketet finns på Trafikverkets webbplats.
Information om kollektivtrafikmålen (K2020) finns på Göteborgsregionens kommunalförbund.

Back To Top