skip to Main Content

Children & parents


Walk or be driven?

Vi på Trafikkontoret vill att barn i Göteborgs stad ska ha en så säker, trygg och hälsosam trafikmiljö som möjligt. Ju fler bilar som cirkulerar runt skolorna i ”rusningstrafik”, desto otryggare blir trafikmiljön.
Läs mer
Back To Top