skip to Main Content
Examensarbete Om Linbanor

Examensarbete om linbanor

Linbanor i Göteborg är en fråga som intresserar många, och i somras publicerades ett kandidatarbete från Chalmers som undersöker om en linbana som kollektivtrafik kommer få en positiv inverkan i Göteborg och öka tillgängligheten mellan Hisingen och fastlandet.

Maria Engver, Matilda Segernäs, Anton Torstensson och Gerardo Telese heter studenterna på Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, som under våren har skrivit ett kandidatarbete med titeln ”Linbana som kollektivtrafik i Göteborg. En studie av pågående förslag på ny förbindelse över Göta älv”

Rapporten fokuserar på att utreda om linbaneprojektet kan vara en bra satsning för Göteborg stad. Detta utifrån att linbanan ska komma att användas som kollektivtrafik i staden av resenärer som vill transportera sig mellan centrumområdet kring Järntorget-Haga och Lindholmen eller närliggande platser på Hisingen. Rapporten har även som syfte att undersöka hur stora de egentliga tidsvinsterna blir med linbanan jämfört med dagens kollektivtrafik samt vilken uppfattning allmänheten har om projektet.

Från trafikkontorets sida tycker vi det är roligt att frågan blir belyst från olika håll och att studenter ser linbanor som en framtidsvision värd att undersöka.

Läs hela rapporten här >

Back To Top