skip to Main Content
Experter Med I Linbaneplanering

Experter med i linbaneplanering

Kommer det att bli en linbana i Göteborg till 2021 eller ej? Frågan är inte avgjord än, men på trafikkontoret arbetar man för fullt med planeringen. I juni 2019 väntas kommunfullmäktige ta det definitiva beslutet.
Eftersom det inte finns många städer med linbanor måste kunskapen framför allt hämtas från de som bygger. Samtidigt spelar göteborgarna en viktig roll. Läs mer om den spännande processen inför linbanebygget i Vårt Göteborg.

Back To Top