skip to Main Content
Få Förhandskoll På Våra Nya Vanor!

Få förhandskoll på våra nya vanor!

Göteborg står inför stora utmaningar när den gröna, nära storstaden ska byggas. Under byggprocessen är det viktigt att vi alla försöker hjälpas åt att minimera trängsel och köer i de delar av staden som berörs. Budskapet ska spridas till göteborgarna i flera olika kanaler. Hör på radioreklamen här – musiken kan bli nästa landsplåga!

 

 

Back To Top