skip to Main Content
Grönt Ljus För Bästa Vägen

Grönt ljus för bästa vägen

Vi bygger för framtiden, för ett grönt, nära och tillgängligt Göteborg. Just nu pågår mycket arbete kring Göteborgs Central. Vi gör vårt bästa för att underlätta för alla som reser via knutpunkten och fortsätter att utveckla våra två viktiga stråk, det gröna stråket, som leder till Lilla Bommen, och det Gula stråket, som leder till Åkareplatsen. Markeringarna flyttas när arbetet fortskrider, för att hela tiden visa den snabbaste och enklaste vägen fram.

Snart kommer det gröna stråket dessutom att kompletteras med en utställning på Torsten Henrikssons Bro, som visar hur området kommer att se ut när Västlänken och Marieholmstunneln är klara. Håll utkik!

 

     

Back To Top