skip to Main Content
Förbättrad Styr & Ställ-station Klar

Förbättrad Styr & Ställ-station klar

Arbetet med att förbättra och utöka Styr & Ställ-systemet fortsätter. Nu är stationen på Chalmersplatsen igång och helt klar! Den har flyttats och utökats till en 40-station, för att bättre möta behovet av lånecyklar i området.

Back To Top