skip to Main Content
Förbättringar För Stadens Cyklister

Förbättringar för stadens cyklister

  • Cykel

Varje år görs satsningar för att förbättra för stadens cyklister, allt från ny slät asfalt till bättre vinterväghållning. Målet är att alla ska kunna cykla enkelt, snabbt och säkert och utan avbrott.

Vilka cykelbanor som precis är klara, när vi tar upp gruset på våren och andra cykelnyheter hittar du här >>

Ny cykelplan för en attraktiv cykelstad

Trafikkontoret har fått i uppdrag av politikerna att ta fram en ny cykelplan för Göteborg. Visionen är att Göteborg ska upplevas som en attraktiv cykelstad. Cykeln är ett konkurrenskraftigt färdmedel – det är snabbt, enkelt och säkert att cykla till målpunkter nära och långt bort. ”Cykelplan för en nära storstad 2015-2025” är nu på remiss och du kan lämna dina synpunkter fram till den 30 september.

Ladda ned remissversionen av cykelplanen här >> 

Back To Top