skip to Main Content
Frågor & Svar Om Pendelparkeringar

Frågor & svar om pendelparkeringar

  • Bil

Göteborg utvecklas till en grön och hållbar stad. Intresset för pendelparkeringar ökar. Trafikkontorets mål är att möta behovet av parkering vid Amhult RC. Väg 155 samt Kongahällavägen är prioriterade stråk, där utbyggnaden av pendelparkeringar fortsätter. Nedan samlar vi några vanliga frågor om pendelparkeringarna vid Amhult.

Vem är det som äger pendelparkeringarna?
Trafikkontoret äger pendelparkeringarna i Göteborg och samarbetar med Västtrafik om utbyggnaden. En del av finansieringen kommer från Västsvenska paketet.

Parkeringen vid Amhult är ofta full. Hur ska ni lösa det?
Vi kan tyvärr inte garantera plats på pendelparkeringen vid Amhult RC, utan det är först till kvarn som gäller.

Varför bygger ni inte fler pendelparkeringar vid Amhult?
Det är svårt att göra just den parkeringen större, men vi håller på att undersöka andra områden med likvärdigt läge för att ordna fler platser för pendlare. Ett tips är parkeringen i Torslandakrysset (Gamla Flygplatsvägen 10, 423 37 Torslanda). Om man vill åka Röd express kan man också välja pendelparkeringar vid hållplatserna Hällsviksvägen och Batterivägen. Det kan eventuellt vara möjligt att utöka dessa två parkeringar, för att minska trycket på Amhult RC.

Varför kan ni inte bara sätta igång och bygga pendelparkeringar, varför tar det sådan tid?
Trafikkontoret vill uppmuntra till pendling med kollektivtrafik, så pendelparkeringar är en prioriterad fråga. Men varje utbyggnad måste först utredas bland annat med hänsyn till naturskyddsområden, detaljplaner, markförhållanden, fornlämningar och så vidare, och det tar sin tid.

Varför är rutorna så stora? Med mindre rutor får man in fler bilar på pendelparkeringarna.
Standardmåtten för parkeringar i Göteborg är 2,5 meter gånger 5 meter, samt fritt utrymme bakåt på 6,5 meter. Trafikkontoret kan ibland välja att sänka till en lägre standard där det fria utrymmet bakåt är 6,1 meter, om det finns rimliga skäl. Pendelparkeringen vid Amhult är anlagd enligt den lägre standarden.

Jag fick böter men anser att jag hade parkerat innanför parkeringsområdet. Kan jag överklaga?
Parkering ska ske i rutorna på pendelparkeringarna. Om du anser att du har fått en felaktig bot är du välkommen att överklaga. Du kan se på baksidan av boten hur du går tillväga.

Varför används inte bommarna vid Amhult?
Bommarna vid Amhult RC är kopplade till Västtrafiks periodkort. En pågående utredning ska visa om det är möjligt att begränsa parkeringen vid Amhult till pendlare med periodkort.

Måste parkeringsvakterna vara här och kontrollera hela tiden?
Det finns boende i området som använder pendelparkeringarna för att slippa parkeringsavgifter. Parkeringsvakterna gör regelbundna kontroller för att säkerställa att de uppställda bilarna tillhör just pendlare.

Back To Top