skip to Main Content
Framtidens Trafik Under Lupp

Framtidens trafik under lupp

De stora trafiklederna och järnvägarna som går genom Göteborg alstrar buller och utsläpp till luft, samt skapar en stor barriärverkan mellan områden.

Staden har som ambition att förtäta och stadsutveckla centrala områden samt att arbeta med att koppla samman staden både fysiskt och mentalt. Hanteringen av dessa frågor är beroende av hur vi långsiktigt väljer att hantera befintliga transportkorridorer.

Läs mer i den här rapporten.

Back To Top