skip to Main Content
Gång- Och Cykelbro över älven Utreds

Gång- och cykelbro över älven utreds

  • Cykel

När staden växer behöver vi fler förbindelser över älven. För att skapa förutsättningar för att fler ska kunna cykla eller gå utreder nu trafikkontoret om det är möjligt att bygga en gång- och cykelbro över älven i ett centralt läge i staden.

Det är fem olika lägen längs Göta älv som utreds, från Masthuggskajen-Lindholmen i väster till Lilla Bommen-Frihamnen i öster.

– Det är vid något av de här fem alternativen som vi bedömer att bron kan göra störst nytta för staden och bli en viktig länk för gående och cyklister, säger Emma Josefsson, trafikplanerare vid Göteborgs Stad.

Om planerna på en gång- och cykelbro blir verklighet kan den komma att konstrueras med så kallad holländsk dubbelklaff. Det innebär att bron i öppet läge inte har någon begränsning i höjdled. Bron är också ritad med en segelfri höjd på minst 6,5 meter över nivån för medelhögvatten (MHW), så att en stor andel fritidsbåtar ska kunna passera utan att det krävs en broöppning.

Läs mer:

Utredning broalternativ

Kostnadsbedömningar med mera

Back To Top