skip to Main Content
God Morgon Och Tack!  – Cyklister Och Gående Uppmuntras Av Trafikkontoret

God morgon och tack! – Cyklister och gående uppmuntras av trafikkontoret

Återigen vill vi rikta ett stort tack till alla som väljer att cykla eller gå istället för att ta bilen. Onsdagen 29 oktober finns trafikkontoret på plats i korsningen Danska Vägen-Redbergsvägen. Alla som passerar får frukostpåse och möjlighet att få cykeln lätt servad.

Den som har tid att stanna till en längre stund kan även ta chansen att prata med trafikkontoret om vad TQ är och om appen Cykelstaden. Bland appens funktioner hittar man bland annat Felanmälan som kan användas till att snabbt rapportera ett hinder eller en skada på cykelbanan. Funktionen Reseplaneraren hjälper cyklisten att välja smidigast väg. Något som är av stor vikt för många, särskilt nu när staden genomgår stora förändringar.

– Vi behöver också ha stort tålamod och visa förståelse i trafiken. En färsk undersökning som vi gjorde i våras visar att alla tycker att de visar mer hänsyn än de får tillbaka. Att följa trafikreglerna är en del av lösningen. Men det behövs något annat också. Vi kan kalla det TQ. Precis som med EQ handlar det om att lära sig se saker från andra hållet, att förstå hur andra tänker i olika trafiksituationer, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad Trafikkontoret.

Under morgonen kan den cykelburne passa på att få däcken pumpade och kedjan smörjd. Vi ger även nytt, fungerande cykelljus till den som saknar och ombesörjer batteribyte för den som behöver det.

– För oss är detta ett enkelt sätt att uppmuntra cyklister och gående och samtidigt bjuda in till dialog. Det är bara tillsammans vi kan göra Göteborg till en fantastisk cykelstad, säger Eva Eriksson.

På trafikkontorets nya sajt förlivochrörelse.se kan man läsa mer om stadens jakt på den storartade och extraordinära cykelstaden.

Press hälsas hjärtligt välkommen att närvara under morgonen.

För mer information, kontakta:

Eva Eriksson, marknadskoordinator, trafikkontoret i Göteborg, 031-368 26 64.
Lena Johansson, informationschef, trafikkontoret, 0703-43 12 55.

Back To Top