skip to Main Content
Goda Cykelnyheter På Hisingen

Goda cykelnyheter på Hisingen

Äntligen blir det lånecyklar på Hisingen! Och inte vilka cyklar som helst: I sommar öppnar de första elcykelpoolerna i Göteborg.

Elcykelpoolerna införs inom ramen för projektet Elmob, som är ett samverkansprojekt för utveckling av eldrivna persontransporter. En uppställningsplats blir vid Lindholmen Science park, den andra i centrala staden. De kommer att innehålla 16 elcyklar, där energibehovet tillgodoses genom solpaneler.

Bokas på webben
Elcyklarna bokas på webben och den som lånar en elcykel kan betala via onlinesystemet.
– Pris kommer att sättas under våren, men vi tror att försöket med elcykelpooler framförallt kommer att vara ett attraktivt sätt för företag att minska sina resekostnader, säger Alexander Sjöberg, projektledare på trafikkontoret. Till en början måste elcyklarna ställas tillbaka på samma ställe där de hämtades, men systemet klarar envägsresor och kommer att testas längre fram under projektperioden. När testperioden är slut 2016 ska projektresultaten utvärderas innan beslut tas om ett eventuellt införande i större skala.

Ellastcyklar i Kvillebäcken
I ett separat delprojekt testas ellastcyklar i Kvillebäcken. Den poolen kommer bara att vara öppen för de boende där.

Elmob = elektrifierad mobilitet. Det är ett samverkansprojekt som ska utveckla och testa eldrivna persontransporter som underlättar för invånare i Göteborg att göra mer hållbara val när de reser.
Fordonspooler och andra typer av delade resetjänster har potential att minska antalet fordon i staden, vilket ger möjlighet att skapa en bättre miljö för invånarna. Med energieffektiva och tysta elfordon finns potentialen att förbättra närmiljön ännu mer. Fokus ska ligga på elcykelpooler, elbilspooler, elbilstaxi och laddhybridbussar.
Elmob bidrar till att skapa förutsättningar för att göra Göteborg till en grönare, attraktivare och mer hållbar storstad. Projektet pågår mellan 2014 och in i 2016 och är ett samarbete mellan forskning, näringsliv och Göteborgs Stad.

Back To Top