skip to Main Content
Götaälvbron Blev årets Göteborgsbok

Götaälvbron blev årets Göteborgsbok

  • Bil

Boken Götaälvbron – Göteborgs pulsåder under åtta decennier, har utsetts till årets Göteborgsbok 2016 för att den ”lyfter fram en osjungen hjälte på ett intressant och skickligt sätt”.

Den närmare 300 sidor tjocka boken med många bilder – både historiska och nytagna – skisser och kartor är skriven av författaren Lage Rosengren och utgiven av trafikkontoret i Göteborg.

Juryns motivering lyder: ”Lage Rosengren lotsar med tydlig kompass genom Götaälvbrons åttio år, utan att väja för dagens kravbild. Boken spänner över en av Göteborgs centrala pulsådror, och lyfter fram en osjungen hjälte på ett intressant och skickligt sätt. Det finns en stringens i historiebeskrivningen som lockar till läsning, och de snyggt illustrerade avsnitten bryggar med lättsamhet till varandra. En bok att lägga ifrån sig, och att återkomma till. En viktig bok, även bortom 2021 …”

Bokenb     

Utmärkelsen Årets Göteborgsbok tas fram i samarbete mellan Göteborgs hembygdsförbund, Göteborgs stadsmuseum, Göteborgs stadsbibliotek och Landsarkivet i Göteborg.

Detta var andra gången som Årets Göteborgsbok utsågs.

– Stadsbiblioteket och Stadsmuseet lyckades hitta drygt 100 titlar som kunde vara aktuella och tio av dessa blev sedan nominerade till priset, berättar Robert Berggren, ordförande i Göteborgs hembygdsförbund och medlem i prisjuryn.

IMG_6462   IMG_6461

Två böcker fick hedersomnämnanden:
Den urbana fronten: en dokumentation av makten över staden, Katarina Despotović, Catharina Thörn, Arkitektur
Göteborg till fots: Trottoarturism och stadssafaris med spårvagn, båt och buss, Einar Hansson, Studio Styrsö

Back To Top