skip to Main Content
Göteborg Får Pris I Kina För Hållbar Stadsplanering

Göteborg får pris i Kina för hållbar stadsplanering

Den tysta, avgasfria elbussen ElectriCity, som är ett resultat av samarbetet mellan Göteborgs stad, näringsliv och akademi, har uppmärksammats i kategorin hållbara transportsystem och mobilitet i en internationell tävling i Kina.

Euro-China Green & Smart City Award, CINEV 2016, ägde rum den 9–11 december i Shenzhen, Kina. Där delas priser ut till städer som har varit speciellt framgångsrika i sitt hållbarhetsarbete inom områden som stadsplanering, uppkopplad stad och mobilitet. I juryn sitter både kinesiska och europeiska representanter. Syftet med tävlingen är att uppmuntra en hållbar stadsutveckling, berättar Business Region Göteborg på sin hemsida.

Det var Business Region Göteborg som representerade Göteborg i Kina och tog emot priset för  stadens räkning. Så här säger två av parterna i ElectriCity-samarbetet om utmärkelsen:

”Priset är ännu ett bevis på att Göteborgs näringsliv är bra på hållbar mobilitet. Göteborg tar redan emot tusentals internationella delegater per år som är här för att se hur vi jobbar med elektromobilitet. I Shenzen får vi träffa representanter från 60 kinesiska och 25 europeiska städer. Samtidigt finns 200 internationella investerare och media på plats. Jag tror vi kan förvänta oss ännu fler delegationer, vilket i sin tur möjliggör affärer för vårt regionala näringsliv.”

Per Österström, gruppchef transporter och fordon, Business Region Göteborg vid Göteborgs Stad.

”Omställningen av transportsektorn är nödvändig om vi ska klara av att skapa ett hållbart samhälle och framtidens städer. Här är hållbar kollektivtrafik en viktig pusselbit. Projektet ElectriCity och elbusslinje 55 är ett utmärkt exempel på samarbete mellan näringsliv, akademi och politik för att åstadkomma detta. Det är väldigt roligt att det uppmärksammas på internationell nivå.”

Niklas Gustafsson, Volvokoncernens hållbarhetschef.

Back To Top