skip to Main Content
Göteborg Uppmärksammas För Hållbara Transporter

Göteborg uppmärksammas för hållbara transporter

Göteborgs Stad har fått ett hedersomnämnande i kommunrankningssystemet Shift 2014, för arbetet med innovativa åtgärder för transporter.
– Det är väldigt roligt att våra åtgärder för hållbarhet uppmärksammas. Vi vill gärna att de syns och väcker intresse, säger Malin Andersson på trafikkontoret, Göteborgs Stad.

En del i arbetet är resetjänsten UbiGo, som ska underlätta för människor att välja hållbara vardagsresor, där man man får tillgång till både kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och cykel.
Den andra delen handlar om Stadsleveransen, ett koncept för innerstadsleveranser med små elfordon. Varor lastas om från tyngre fordon till elbil och lastcykel för vidare transport i centrum. På det sättet stängs mycket av den tunga trafiken ute från centrala Göteborg.
Trafikkontoret har planer på fler innovativa åtgärder för att förbättra trafikmiljön i innerstaden.

Grönt ljus för cyklister
– Vi har ett projekt med självstyrande bilar som ska testas 2017. Och inom kollektivtrafik testar vi ”Hyper Bus”, en ny sorts hybridbuss som har laddningsstationer på ändhållplatserna och kan köra längre på el än vad tidigare modeller har klarat, säger Malin Andersson.
Marken jämnas också ytterligare för cyklisterna. Nu provas en metod som kallas ”föranmälan för cyklister”. När man cyklar över en platta i marken föranmäls det att en cyklist är på väg mot nästa trafikljus. Tanken är att man inte ska behöva stanna för rött ljus lika ofta.

Back To Top