skip to Main Content
Göteborg Leder Utvecklingen Med Elfordon I Centrum

Göteborg leder utvecklingen med elfordon i centrum

I Göteborg fortsätter ansträngningarna att ställa om till en grönare, tätare och mer hållbar stad. I jubileumsplanen ingår flera projekt som bygger en utveckling av elfordonsflottan.

ElectriCity

I ElectriCity samarbetar 14 parter, bland annat Volvo, Västra Götalandsregionen, Göteborgs stad och Chalmers. Demoarenan innehåller en mängd projekt med målet hållbar mobilitet och attraktiv kollektivtrafik. Det mest synliga i demoarenan är busslinje 55 med tre elbussar och sju elhybrider. Det pågår tester kring batterier, touchskärmar, hållplatser och alternativa arbetssätt.

Trafikkontoret förbereder för närvarande mättest av hur buller från el- och elhybridbussar skiljer sig åt för boende längs med busslinjer, för att ta reda på vilka hälsoeffekter en tyst kollektivtrafik i staden skulle kunna ha.

Drive Me

Drive Me är ett gemensamt initiativ av Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad. Syftet med Drive Me är att studera samhällsfördelarna med självkörande bilar och att Sverige och Volvo Cars ska bli ledande inom hållbar mobilitet. Projektet påbörjas under 2014 och de första bilarna kommer att rulla ut på Göteborgs vägar under 2017.

Att göra Göteborg till arena för det unika pilotprojektet är ett konkret exempel på stadens mål att ligga i framkant för utveckling av effektiva, rena och säkra transportsystem. Drive Me stöds av den svenska regeringen och är en del Innovationsprogrammet Drive Sweden som startade våren 2015 och finansieras av Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Lindholmen Science Park står värd för programmet.

Stadsleveransen

Stadsleveransen utvecklades 2012 och har sedan dess rullat på gatorna runt Domkyrkan. Från början samlastades gods för åtta mottagare, men verksamheten har utvecklats rejält och i dag förses över 500 företag i citykärnan med gods från en mottagning nära centralstationen med hjälp av Stadsleveransens elbil och lastcyklar. Körsträckorna med smågods i centrum har halverats och lastbilar står inte längre i vägen för varandra om dagarna.

Utvecklingen av Stadsleveransen finansierades inledningsvis av Vinnova och de senaste åren av EUs Intelligent Energy Europe Program genom projektet Smartset. Projektet koordineras av Göteborgs Stad. 14 partners från fem länder genomför åtgärder i åtta olika stadsmiljöer inom ramen för Smartset.

Ubigo

Ubigo startade som ett utvecklingsprojekt inom det Vinnovafinansierade Projektet Go:smart. Ubigo utvecklade och testade en innovativ resetjänst under ett halvår 2013-2014 i ett så kallat ”living Lab”. Sjuttio betalande hushåll i Göteborg prenumererade då på en tjänst för hållbarare vardagsresor som samlade kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och cykelpool i ett abonnemang som alla i hushållet använde via en app i mobilen. Testet och dess resultat följdes av bland annat Chalmers och Swedish ICT. Ubigo har gått vidare till forskning inom utveckling av resetjänster.

Elmob

Elmob är ett samverkansprojekt med nära tjugo parter inom forskning, näringsliv och Göteborgs Stad.

Projektets mål är att utveckla och testa flexibla och hållbara lösningar baserade på elfordon, samt utveckling av resecentrum och tjänster anpassade för olika typer av elfordon. Dessa lösningar innefattar test av elcykelpooler, elbilspooler, elektrifierad taxiverksamhet samt fortsatt test av laddhybridbussen, en fortsättning på HyperBus-projektet.

Smart trafik

Jubileumsprojektet Smart Trafik fokuserar i år på två områden.

  • Medverkan i framtagandet av Göteborgs stads Forsknings- och Innovationsstrategi, så att erfarenheterna från samverkansformer med näringsliv och akademi kan bli permanenta.
  • Framtagning av kommunikationsplan och kommunikativt material så att projekten ovan (med flera) blir mer kända av göteborgarna.
Back To Top