skip to Main Content
Göteborg Värd För Internationell Konferens Med Cykelsäkerhet I Fokus

Göteborg värd för internationell konferens med cykelsäkerhet i fokus

Den 18-19 november hålls International Cycling Safety Conference i Lindholmen Science Park. Göteborgs Stad står tillsammans med Chalmers och SAFER som värdar för konferensen där vi välkomnar deltagare från såväl Europa och Asien som Australien och USA. På agendan står föredrag och presentationer om nya rön om bland annat beteenden, skaderisker och elcyklar.

Annelie Hulthén (S), Tony Grimaldi och Peter Kronberg, Safety Director på Volvo AB är nyckeltalare under dagarna.

SAFER, Chalmers fordons- och trafiksäkerhetscentrum med egen forskning kring trafiksäkerhet, är initiativtagare till International Cycling Safety Conference (ICSC). Konferensen är ett led i att sätta Sverige och Göteborg på den internationella cykelsäkerhetskartan. Även staden driver ett aktivt säkerhetsarbete och har visionen att fler ska röra sig i Göteborg men färre ska skadas i trafiken.

– Vi bygger en attraktiv stad för liv och rörelse där cykel ska vara ett konkurrenskraftigt färdmedel, snabbt, enkelt och säkert. Cykelresorna ska trefaldigas till 2025. Vi måste samarbeta med näringsliv och forskning om vi ska nå målsättningen att cyklingen ska öka samtidigt som skadorna minska, så att vi satsar rätt. Konferensen är därför ett utmärkt forum att verka i för att vår vision ska uppnås. säger Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad Trafikkontoret.

Under konferensen får vi bland annat lära oss mer om beteenden, skaderisker, vad ökad användning av elcyklar innebär, interaktion mellan olika trafikanter samt äldre och cykling.
De flesta världsledande cykelsäkerhetsforskare kommer till konferensen och många andra som jobbar med cykling och är intresserade av cykelsäkerhet i Sverige och internationellt.

Ca trettio av konferensens deltagare kommer att cykla i Göteborg på tisdag förmiddag den 18 november, med samling klockan 10.00 på Traktören (vid Köpmansgatan) och sedan med avfärd från Gustav Adolfs torg. Press är hjärtligt välkommen att närvara vid cykelrundturen.

Läs mer om konferensen på www.icsc2014.eu.

För mer information, kontakta:
Eva Eriksson, marknadskoordinator, trafikkontoret 031-368 26 64
Förmedling av kontakter:
Lena Johansson, kommunikationschef, trafikkontoret 0703-43 12 55

Back To Top