skip to Main Content
Göteborgs Samarbetsprojekt ElectriCity Vann Fint Pris

Göteborgs samarbetsprojekt ElectriCity vann fint pris

CIVITAS-nätverket, som arbetar för att skapa rena och energieffektiva transportsystem i städer, har förärat Göteborgs samarbetsprojekt ElectriCity andra pris i kategorin Transformations, när CIVITAS Awards delades ut för fjortonde året i rad.

I år delades priser ut för bästa och smartaste initiativ inom hållbar kollektivtrafik i europeiska städer i kategorierna: Teknisk innovation, Allmänhetens deltagande, Årets stad och – som ny kategori för i år – Transformation. Trafikkontoret var på plats i Gdynia i Polen för att ta emot priset.

Så här lyder juryns motivering:

”Göteborgs Stad har tagit ett stort steg framåt med ElectriCity, ett samarbete som sammanför näringsliv, akademi och samhälle i utvecklandet av nästa generations hållbara kollektivtrafik. Lösningen har flera positiva effekter exempelvis minskning av luftföroreningar och buller, som medför positiva effekter på sociala aspekter och stadsplanering.”

– Genom att Trafikkontoret är medlem i CIVITAS-nätverket får vi insikt om andra europeiska städers utmaningar och lösningar. Samtidigt visar vi upp allt positivt som utvecklas i Göteborg vilket ofta väcker stort internationellt intresse, säger Malin Andersson, avdelningschef på trafikkontoret.

ElectriCity skapar nya möjligheter

ElectriCity är ett samarbete där näringsliv, akademi och samhälle tillsammans utvecklar och testar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Elbussen på linje 55 är ett resultat av samarbetet. De tysta och emissionsfria bussarna som testas skapar nya möjligheter för hur staden kan byggas. Bussarna kan köra närmare byggnader då de inte genererar samma buller som vanliga bussar. Det gör det möjligt för kollektivtrafiken att i framtiden komma närmare göteborgarna, till exempel genom att turtätheten kan utökas och förlängas till senare på kvällen.

– Att bygga framtidens Göteborg, med hållbar mobilitet och goda livsmiljöer kräver innovativa lösningar och starka samarbeten. ElectriCity är ett gott exempel på vad vi gemensamt kan åstadkomma, vilket vi är mycket stolta över. Jag ser fram emot en fortsatt spännande utveckling, säger Stefan Eglinger.

Back To Top