skip to Main Content
Göteborgs Stad Söker Team Som Formar Bästa Linbanan

Göteborgs Stad söker team som formar bästa linbanan

PRESSMEDDELANDE:

Nu bjuder Göteborgs Stad in till arkitekttävling om hur stationerna, tornen och gondolerna på den planerade linbanan mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen ska se ut.

Syftet med arkitekttävlingen är att få fram ett väl gestaltat, genomförbart och utvecklingsbart funktionellt koncept för designen av Göteborgs linbaneanläggning. Den nya linbanan ska ha en tydlig identitet som tillför en ny dimension i Göteborgs stadsmiljö.

Linbanan är en jubileumsåtgärd inför stadens 400-årsfirande 2021 och ambitionen är att den ska ingå i kollektivtrafiken som en del av Västtrafiks utbud. För resenärerna ska designen bidra till att linbanan upplevs som attraktiv, trygg, säker, lättillgänglig, bekväm och effektiv.

Linbanan ska gå mellan Järntorget på södra älvstranden och Wieselgrensplatsen på centrala Hisingen med mellanstationer på Lindholmen och vid Västra Ramberget. Mellan stationerna bärs linbanan upp av sex torn som planeras bli mellan 70 och 100 meter höga. Tornen blir ett nytt och påtagligt inslag i stadens siluett.

Det är Göteborgs Stads Trafikkontor i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, Västtrafik och Sveriges Arkitekter som bjuder in till arkitekttävlingen.

Detta händer: 
18 april – sista dagen för intresseanmälan.
Slutet av maj – fem team bjuds in till tävlingen.
20 september – tävlingsbidragen lämnas in.
Oktober– tävlingsjuryn utser ett vinnande team

Inbjudan till prekvalificering och Projekttävling: Design av linbana i Göteborg

För mer information:
Patrik Nolbeck, Göteborgs Stad, Trafikkontoret, Avdelningen Juridik & upphandling, 031-368 26 32

Back To Top