skip to Main Content
Hallå Där…Erik Thune, Delprojektledare Säkerhet

Hallå där…Erik Thune, delprojektledare säkerhet

Erik Thune är ny delprojektledare i linbaneprojektet, där han ansvarar för ett av de kanske viktigaste områdena; säkerhet.

Du fick en flygande start på ditt nya jobb.
– Ja jag har besökt och provåkt flera linbanor i Österrike och Italien tillsammans med en oberoende expert. Bland annat Mayrhofen i Österrike och Bolzano i Italien, som har en stadslinbana. Alla linbanor vi har kollat på är trekabliga precis som den vi planerar för i Göteborg, vilket gör dem väldigt stabila. Det är nästan som en spårvagn som rullar på två vajrar, och har en tredje kabel som drar runt gondolerna.

Det blåste en del, hur kändes det?
Ja, det blåste ända upp till 80 km/h. Men systemet är förvånansvärt stabilt, så det kändes väldigt tryggt. Det är väldigt stor skillnad mot enklare system med en kabel där gondolen rör sig mycket mer. Men det är såklart en helhet med att man hänger i luften, så det kan nog kittlas lite i magen för en del. Det var som jämförelse betydligt mindre skakigt än när vi åker i våra kära spårvagnar. Det 3-kabliga systemet kan köras i vindstyrkor på ända upp till 120 km/h.

Vad gjorde ni mer på resan?
Vi tittade även på säkerheten vid stationerna, hur det fungerar med fordon som kör nära och brandfaran samt på säkerhetsutrustning som nödbromsar och sensorer. Det blir en annan typ av station på en stadslinbana som den i Bolzano, där stationen också ska fungera bra med övriga staden. Stationen ska kunna erbjuda mer i form av bekvämligheter, biljetthantering, anslutningar till andra trafikslag och liknande. Vi vill ju också att hela linbanan ska bli inbjudande och ge en positiv inverkan på Göteborgs stadsbild.

Hur kommer du att jobba med säkerhetsfrågorna framåt?
Vi jobbar i nära samarbete med Västtrafik och berörda myndigheter så som Räddningstjänsten, Länsstyrelsen med flera, och arbetar nu på konceptnivå. Sedan blir det den upphandlade teknikleverantören som står för den exakta lösningen av själva linbanan, men vi måste bestämma vilka tornhöjder, stationsplaceringar och liknande som behövs. De som jobbar med att bygga och leverera linbanor följer de säkerhetsdirektiv som används över hela EU. Här finns det också ackrediterade bolag som kommer verifiera designen och se till att allt följer gällande regler. Vi jobbar nu även med värsta-scenarion och kollar på risker, som exempelvis om det börjar brinna i ett hus nära linbanan eller liknande.

Hur nära husen får linbanan gå egentligen?
Rent regelmässigt är det en miniminivå på 1,5 meter ovanför fysiska hinder, men finns det tillgång för personer, som exempelvis en takterrass, så blir det 2,5 meter. Överlag kommer vi dock att passera på mycket större avstånd än detta.
Vi tittar även på säkerhetsavstånd till väg och järnväg, som Lundbyleden och Hamnbanan.

 

Se hur det såg ut när Erik testade Penkenbahn i Mayrhofen, Österrike då det blåste drygt 20m/s.

Läs mer om de europeiska linbanorna (Bolzano, Mayrhofen m fl)

Läs mer om olika linbanor i världen (La Paz, New York, London…)

Back To Top