skip to Main Content

Hållbara transporter

Distribution av gods är en viktig del av trafiken i Göteborg. Lastbilar ska samsas med kollektivtrafik, gående, cyklar och privatbilar på stadens gator. För att det hela ska fungera behövs en genomtänkt struktur och regelverk, så att allt fungerar väl och att trängsel och miljöpåverkan minimeras. Göteborgs roll som Nordens logistikcentrum betonas i flera viktiga styrdokument för staden, bland annat i trafikstrategin – Göteborg 2035 Trafikstrategi för en nära storstad. Målet är att göra Göteborg världsledande inom effektiv och klimatsmart godshantering i samverkan med andra aktörer. Strategin för att nå dit bygger på tre områden: säkerställa god framkomlighet med minimala miljökonsekvenser, regional samverkan och stimulering av innovationer.Gröna transportplaner är ett annat verktyg som innebär att vi från Göteborgs Stad tar krafttag för att främja hållbara resor och transporter i planeringen av nya större byggprojekt i staden. Detta görs genom dialog med markägare, fastighetsägare och med dem som ska bedriva verksamhet i området.


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Back To Top