skip to Main Content
Här är 2015-års Cykelförbättringar

Här är 2015-års cykelförbättringar

Ett dussintal nya eller uppdaterade cykelbanor, hundratals nya cykelplatser och en stor satsning på säkerhet i trafiken i form av passager och övergångar. Cykelsäsongen är snart igång på allvar och trafikkontoret kan presentera en lång rad satsningar som planeras för året.

 – För att underlätta cyklingen i stan kommer vi även att utveckla flera nyheter i vår app Cykelstaden. Bland annat ska man lätt kunna se var det är störningar i trafiken, säger Malin Månsson, cykelstrateg vid trafikkontoret i Göteborgs Stad.

En annan viktig insats är att ta fram regelverk för hur cykeltrafik ska hanteras i byggskeden, och för hur cykelöverfarter och cykelpassager ska utformas. Målet är förbättrad framkomlighet och säkerhet för stadens cyklister.

Mer Styr & Ställ

Staden fortsätter även att bygga och utöka Styr & Ställ-stationer runtom i staden. En ny station planeras på Stenpiren, och fördelat över alla stationer kommer 300 nya cykelplatser att läggas till. Vidare ska ett cykelparkeringstorn med plats för 150 cyklar  byggas på Drottningtorget, plus cirka 400 vanliga cykelparkeringar. Nya cykelparkeringar planeras även vid tio skolor och vid flera hållplatser.

Cykelvänlig arbetsplats återkommer också under året. Utmärkelsen uppmuntrar arbetsplatser att göra det lätt för medarbetarna att ta cykeln till jobbet och är en del trafikkontorets arbete för att göra Göteborg till en riktigt bra cykelstad. Det är fjärde året i rad som Cykelvänlig arbetsplats anordnas.

 

Satsningar 2016:

Byggnation/kvalitetshöjning av cykelbanor, enligt det nya cykelprogrammet:

 • Fräntorp/Östra Torpavägen: Ny cykelbana genom parken mellan Östra Torpavägen och Fräntorps Folkets Hus.
 • Redbergsvägen, delen Danska Vägen-Kobbarnas väg: Fortsatt utbyggnad av pendlingscykelväg med enkel- och dubbelriktade cykelbanor och cykelfartsgator.
 • Olskroken: Pendlingscykelväg separerad från gående byggs längs Martin Anderssons gata/E20 och knyts ihop med Redbergsvägen.
 • Delsjövägen: Uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
 • Munkebäcksgatan, delen Virginsgatan-Bromeliusgatan: Uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
 • Härlandavägen/Torpagatan, delen Örngatan-Munkebäcksgatan: Uppgradering av befintlig cykelbana till pendlingscykelbana.
 • Torpagatan, delen Munkebäcksgatan-Rosendalsgatan: Uppgradering av den norra cykelbanan till pendlingscykelbana. Även på den södra cykelbanan kommer förbättringsåtgärder att utföras.
 • Toredalsgatan, delen Hjalmar Brantingsgatan-Toleredsgatan: Utbyggnad med enkelriktade cykelbanor.
 • Otto Elanders gata/Jolengatan: Samarbetsprojekt mellan Göteborg och Mölndal för att skapa en gång- och cykelbaneförbindelse över kommungränsen.

Cykelbanebelysning:

 • Gråbovägen mellan Gunnilse Granväg och Björsared samt på en sträcka utmed E20 mellan Storkgatan och Martin Anderssons gata.

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet:

 • Domarringsgatan/Kongahällavägen: Förhöjd gång- och cykelpassage.
 • Plejadgatan/Ceresgatan: Förhöjd gång- och cykelpassage.
 • Godhemsgatan, delen Ekedalsgatan-Slottsskogsgatan: Byggnation av kort enkelriktad cykelbana.
 • Gustaf Larssons väg (Volvo) – förbättring av gång- och cykelpassage.
 • Sommarvädersgatan, södra delen: Byggnation av tre förhöjda gång- och cykelpassager.
 • Gamla Ceresgatan: Byggnation av ny cykelanslutning till Ceresgatans cykelbana.
 • Minelundsgatan/Generatorsgatan (Hornbach): Byggnation av förhöjd gång- och cykelpassage.
 • Långströmsgatan/Prosten Ahlbergs gata: Byggnation av ny cykelpassage.
 • Lindholmsallén: Ombyggnad för bättre dragning av cykelbana vid trappor.
 • Smörgatan, nordöstra delen: Byggnation av vägbula där det övergripande cykelstråket går i blandtrafik.
 • Tolvskillingsgatan vid Högsbohöjdsmotet: Byggnation av två väggbulor där det övergripande cykelstråket går i blandtrafik.

Läs mer i trafikkontorets handlingsplan för cykel 2016.

Back To Top