skip to Main Content
Informationsmöte Om Linbana

Informationsmöte om linbana

Pressmeddelande:

Trafikkontorets linbaneprojekt bjuder in boende, som kan beröras av linbanebygget på Lindholmen, till möte den 15 september. Syftet är att informera om hur resonemangen går kring stationsläge på Lindholmen, samt ta del av de boendes synpunkter och svara på frågor.

För mer information, vänligen kontakta:
Per Bergström Jonsson
Huvudprojektledare stomlinbanor
031-368 26 55
Back To Top