skip to Main Content
Informationsmötet Om Linbanor På Film

Informationsmötet om linbanor på film

Onsdagen den 20 januari hölls ett informationsmöte om framtida linbanor i Göteborg, där allmänheten fick tillfälle att ställa frågor till trafiknämndens politiker och till tjänstemännen som utreder frågan.

En ny chans att delta i ett informationsmöte kommer den 2 februari. Var vänlig anmäl dig här.

Back To Top