skip to Main Content
Cyklisterna Skapar En Ekonomi Att Räkna Med

Cyklisterna skapar en ekonomi att räkna med

  • Cykel

Ny intressant europeisk studie!
Cykelindustrin sysselsätter numera fler människor än gruvindustrin. Runt 655 000 personer i Europa har arbeten som på ett eller annat sätt skapats tack vare cyklister, uppger brittiska The Guardian.

Tre procent av resorna i Europa företas på cykel. Om den siffran kunde dubblas skulle cykelindustrin kunna sysselsätta över en miljon människor år 2020, enligt en ny undersökning, som publiceras i december.
Kevin Mayne, utvecklingschef på Europeiska cykelfederationen (EFC), säger att undersökningsresultatet är en tydlig signal till både myndigheter och lokala beslutsfattare.

Ett förstahandsalternativ
– Man vet att investeringar som främjar cyklandet är bra ur trafik-, klimat- och hälsoperspektiv. Nu kan vi dessutom visa att varje cykelbana och varje ny cyklist bidrar till att skapa arbetstillfällen. Cykelinvesteringar bör därför alltid vara ett förstahandsval, säger Kevin Mayne.

I turistindustrin
Studien, som The Guardian har tagit del av, visar att cykelsektorn har en relativt hög anställningsfrekvens, jämfört med till exempel bilindustrin.
Lejonparten av jobben i denna nya tvåhjuliga ekonomi skapas lite överraskande inom turistnäringen, inklusive restauranger och övernattningsställen. Cykelturistnäringen beräknas sysselsätta 524 000 personer, jämfört med de 80 000 personer som är anställda inom den näst största sidosektorn, cykelförsäljning.

Vill satsa mera
Nya uppfinningar, som elcyklar, samt cykelsäkerhetskampanjer och infrastruktursatsningar kan förstärka cykelekonomin ytterligare, enligt ECF, som vill att 10 procent av Europas transportbudget ska sättas av till cykelfrämjande åtgärder.

Läs hela artikeln i The Guardian här.

Back To Top