skip to Main Content
Invigningsfest För Senaste Gågatan

Invigningsfest för senaste gågatan

Fredagen den 12 juni, från klockan 16 är blir det extra festligt på Tredje Långgatan. Då sker den officiella invigningen av gågatan mellan Nordhemsgatan och Linnégatan. Sträckan, som är en naturlig förlängning av Haga Nyhata, hade smygpremiär redan i maj.

Den här delen av Tredje Långgatan blir gågata under en testperiod som sträcker sig till och med september. Området som helhet kommer förhoppningsvis att gynnas och få fler besökare till fots och på cykel.

Fler uteserveringar

Både trafik och parkeringar stängs och områdets verksamheter kan flytta ut på gatan. Det finns sittmöbler, cykelställ, grönska och uteserveringar. Transporter till och från fastigheterna är fortfarande tillåtna, men de får bara köra i samma hastighet som gående.

Läs mer om projektet i vårt infoblad.

Hör av dig med åsikter!

Det här försöket med gågata kommer att följas upp med undersökningar och utvärderingar för boende, verksamheter och besökare. Det är viktigt att vi får in så mycket tankar och åsikter som möjligt kring gågatan för att få en bra bild av hur försöket fallit ut.

Back To Top