skip to Main Content
Nvv16 Container

Kom och prata resvanor med oss!

Nu är det extra trångt på vägarna. Vi måste hjälpas åt för att alla ska kunna ta sig fram. Kom förbi vår container och få tips på hur du kan resa smartare i byggtider, så hjälper du Göteborg på vägen.

Här finns vi:
Brunnsparken v 42-43
Esperantoplatsen v 46-47
Stadsbiblioteket v 49-50

Back To Top
Sök