skip to Main Content

Skjutsa eller låta gå?

Vi på Trafikkontoret vill att barn i Göteborgs stad ska ha en så säker, trygg och hälsosam trafikmiljö som möjligt. Ju fler bilar som cirkulerar runt skolorna i ”rusningstrafik”, desto otryggare blir trafikmiljön. Därför arbetar vi med både fysiska insatser och beteendepåverkande kampanjer för att fler föräldrar ska gå, cykla eller åka kollektivt med barnen till skolan istället för att skjutsa med bil.

LÅT GÅ! – KAMPANJEN SOM VILL FÅ VANESKJUTSARE ATT BÖRJA FUNDERA

En aktuell satsning för att minska trafiken runt skolorna är kampanjen ”Låt gå!” som vill lära skjutsande föräldrar att släppa taget och låta sina barn ta sig till skolan för egen maskin. En bra introduktion till ämnet är den animerade filmen Låt gå! (2 min) – som på ett mjukt och underhållande sätt får föräldrar att börja fundera. Filmen kan till exempel visas i samband med föräldramötet eller öppet hus i skolan.

Det finns även en broschyr på samma tema som du kan rekvirera från oss på Trafikkontoret eller ladda ner som pdf.

SÅ JOBBAR VI MED TRAFIKMILJÖN RUNT SKOLORNA

Projekt som ”Låt gå!” och ”På egna ben” är exempel på beteendepåverkande aktiviteter som vi gör i samarbete med skolorna. Men vi jobbar också med konkreta insatser i trafikmiljön. Det kan till exempel handla om hastighetsdämpande åtgärder, om säkra gångpassager där barn korsar motorfordonstrafiken, om att ordna bra gång- och cykelstråk runt skolorna eller att skapa säkra avlämningsplatser på lagom avstånd från skolan. Generellt handlar det om att begränsa antalet bilar i skolans närmiljö, sänka hastigheterna och skapa bättre förutsättningar för elever att gå och cykla till skolan.

TA GÄRNA KONTAKT MED OSS!

Vi samarbetar med skolor i Göteborg som arbetar med trafikfrågor i undervisningen. Ta gärna kontakt med oss på Trafikkontoret om du vill ha stöd i arbetet. Hör av dig till emma.edvardsson@trafikkontoret.goteborg.se.

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Rapporten ”Barns resvanor” från 2013 berättar mycket om hur barn i Göteborg reser till skola och på fritid.
Rapport Barns resvanor 20131223 (.doc)
Presentation Barns resvanor 2013 (.pptx)

NTFs sajt trafikeniskolan.se har mycket material för både pedagoger och föräldrar i ämnet.

Back To Top