skip to Main Content
Linbanan Får EU-bidrag På 28 Miljoner

Linbanan får EU-bidrag på 28 miljoner

Linbaneprojektet i Göteborg har beviljats ett så kallat ELENA-bidrag på hela 2 800 000 euro (knappt 28 miljoner svenska kronor) från Europeiska investeringsbanken. Det ekonomiska stödet ska gå till den fortsatta planeringen av linbanan.

EU-bidraget, som är det största för den här typen av utvecklingsprojekt, söktes i början av 2017. Nu är  avtalet underskrivet.

– Vi är väldigt glada över det här ekonomiska tillskottet. Nu fortsätter vi arbetet med linbanan, säger Göteborgs trafikdirektör Stefan Eglinger.

På bilden ovanför syns Stefan Eglinger skaka hand med Claus Klitholm, EIB, för att bekräfta överenskommelsen.

 

ELENA
ELENA är ett EU-initiativ som ger ekonomiskt stöd till investeringar och projekt som rör energieffektivitet, förnybar energi och hållbara transporter med mera.

Back To Top