skip to Main Content
Linbanan Får Fortsatt Klartecken

Linbanan får fortsatt klartecken

PRESSMEDDELANDE:

I går fattade trafiknämnden beslut om att intensifiera arbetet med att planera för en första linbanelinje i Göteborg. Den föreslagna stomlinbanan kan bli en av de mest användbara linbanorna i stadsmiljö i världen – och Nordeuropas första urbana linbana.

Vid gårdagens sammanträde beslutade trafiknämnden att fortsätta med planerna på en linbana i Göteborg. Beslutet är:

  • att godkänna trafikkontorets reviderade åtgärdsvalsstudie Linbana över älven år 2021.
  • att uppdraget, som trafikkontoret tidigare givits av Trafiknämnden om att ta fram en genomförandestudie, revideras till att genomförandestudien ska syfta till att bygga en första stomlinbana i Göteborg med ställningstagandena a-l (återfinns nedan) som planeringsinriktning.
  • att föreslå att Kommunstyrelsen fastställer att Göteborgs Stad ska planera för att bygga en första stomlinbana i Göteborg med ställningstagandena a-e (återfinns nedan) som planeringsinriktning, under förutsättning att överenskommelse av finansiering finns med VGR.

Linbanan blir troligen en del av det befintliga kollektivtrafiksystemet och planen är att den första stomlinbanan ska uppföras mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen, via Lindholmen och Lundby. Det blir då Nordeuropas första urbana linbana och innebär att Sverige får sitt första nya trafikslag inom kollektivtrafiken sedan tunnelbanan infördes i Stockholm på 1930-talet.

Genom trafiknämndens beslut har trafikkontoret fått mandat att leda en planering som syftar till att bygga en första stomlinbana i Göteborg som

a. syftar till att utgöra en tvärlänk som på ett innovativt och resurseffektivt sätt möjliggör en tätare och mer sammankopplad stad.
b. binder samman Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen som en helt integrerad del av stomkollektivtrafiken.
c. byggs sammanhållet och trafiköppnas i sin helhet senast år 2021, gärna tidigare.
d. kostar maximalt 1,1 miljarder kronor (2015 års prisnivå) att planera, projektera, bygga och driftsätta.
e. resenärer som betalat biljett genom Västtrafiks ordinarie biljettsystem kan resa med utan extra biljettkostnad.
f. har hög persontransportkapacitet, minst 2 000 resenärer per riktning och timme.
g. har en mycket hög turtäthet, minst en gondol per minut.
h. har en marschfart på 18-25 kilometer per timme.
i. är så vindstabil att den klarar styv kuling eller mer i sidvind utan att behöva stängas för trafik.
j. inte begränsar nuvarande farleder för sjöfart.
k. uppfyller högt ställda tillgänglighetskrav. Bland annat ska gondolerna regelmässigt stannas helt och hållet för på- och avstigning vid stationerna.
l. ger cyklister möjlighet att använda stomlinbanan.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Bergström Jonsson, huvudprojektledare för stomlinbanor, trafikkontoret
031-368 26 55

Förmedling av kontakter:

Alexandra Wattwil, pressansvarig, trafikkontoret
031-368 23 09 eller 0703-70 72 09

 

Back To Top