skip to Main Content
Lindholmsleveransen – först Med Med Att Samköra I Små Elfordon

Lindholmsleveransen – först med med att samköra i små elfordon

Sverige är ett av de länder i Europa som har störst inflyttning till städer. Den ökande urbaniseringen leder till ökade transportbehov. Utmaningen ligger i att uppnå hållbarhet i transportsystemet.

Redan 2008 startade Lindholmsleveransen och Göteborg fick, som första stad i landet, ett nytt transportsystem med små, eldrivna fordon och samordnad distribution från en gemensam godsmottagning. I dag är nästan alla verksamheter i området anslutna, och Lindholmsleveransen drivs av ett privat företag, Primär. De positiva erfarenheterna från Lindholmen ledde till utvecklandet av Stadsleveransen 2012 och Feskeleveransen 2014.

Generella utvärderingar av samlastningsprojekt i Europa för gods visar på minskade koldioxidutsläpp på ca 50 %, minskat trafikarbete på 20-45 % och tiden för fordonens vistelse i gaturummen har minskat avsevärt. Verksamheter där avfallshämtning och pakethantering samordnas är ännu mycket sällsynta, och Lindholmsleveransen är både ett unikt exempel och en bra grund att bygga vidare på för att utveckla dessa tjänster för verksamheter och privatpersoner.

Godstrafiken på Lindholmen har minskat med 90 % och verksamheterna värdesätter både den minskade trafikbelastningen och den förbättrade avfallshanteringen.

Back To Top